100 års - jubileet

   
   
  Biskop Olav Skjevesland på talerstolen i Justøy kapell under fest-
gudstjenesten som markerte kapellets 100 års jubileum. (foto:AMS)
 
   
   
   

Referat fra Lillesands-posten,
tirsdag 20. august 2002:

Et klenodium feiret 100

Med noe mindre pomp enn ved innvielsen for 100 år siden - da menigheten ikke fikk nok av geistelighetens nærvær - ble Justøy kapells 100 års dag feiret med festgudstjeneste og festmiddag. Biskopen omtalte kapellet som et klenodium.
     
Tekst og bilde: Anne Marta Svendsen    

 

Dette bygget er omgitt av mye kjærlighet og mye patriotisme. Det har vært et faktum helt fra starten av, sa biskop Olav Skjevesland ved innledningen av prekenen under festgudstjenesten i Justøy kapell torsdag. Det var nøyaktig på dagen 100 år etter at biskop J.C. Heuch hadde innviet kapellet, assistert av prost og prostiets prester. Skjevesland hadde funnet frem biskop Heuchs rapport til departementet etter innvielsen - den gamle biskopen som fikk departementets avslag på en søknad om å lage en vigsling noe enklere i formen enn normalt. Heuch kunne meddele departementet at det nok ikke hadde vært riktig å simplifisere innvielsen. For folket på den lille ø satte umåtelig pris på den pomp som omgav begivenheten. Nærværet av den store geistlige skare grep den lille øs befolkning. Ja så grepet var befolkningen av innvielsesseremonien at etter middagen i skolehuset, måtte prestene returnere til kapellet og fortsette.

Skjevesland ga uttrykk for takknemlighet og respekt for den rørende interesse og offervilje justøyfolk omfatter kapellet med. Det eies og drives av justøyfolk. Mange dugnadstimer er lagt ned i vedlikehold av kapellet, og store offergaver er lagt på alteret gjennom årene til driften av bygget. Biskopen karakteriserte kapellet som et sosialt bindemiddel på øya i tillegg til arena for oppbyggelige samlinger. Og nettopp spørsmålet om det huset rommer var det biskopen talte om da han tok utgangspunkt i Matteus kapittel 16 der Jesus spør disiplene hvem folk sier at Menneskesønnen er.

Prost Knut Aston Eikrem assisterte biskopen under gudstjenesten, og tilstede var også kapellan Einar Ekerhovd og tidligere kapellan i Høvåg, Sigurd A Svendsen. Kjell Arne Norum, som vikarierte som sokneprest i Lillesand for to år siden, hadde tatt turen fra Kvitseid der han nå er fast ansatt sokneprest.

Under innvielsen av kapellet for 100 år siden kan referater fra begivenheten fortelle at det var mer enn 300 mennesker tilstede. Da må kapellet ha vært mer enn stuvende fullt. Slik var det ikke denne varme sommerettermiddagen. I underkant av 100 mennesker hadde benket seg da geistelige med klokker og kapellstyrets formann kom i prosesjon inn i kirken.


Det var første gang biskop Olav Skjevesland var i Justøy kapell. Her er han på kirkebakken etter festgudstjenesten i snakk med menigheten. (foto:AMS)
 
Asbjørn og Astrid Christiansen, Vigdis Roland og Signe Thomassen stilte i gevanter til Justøy kapells jubileumsfeiring. (foto:AMS)
 
Kapellstyrets formann Lars Bjørn Engemyr og kona Sissel tok imot menigheten på trappa. Thor Olav Govertsen blir ønsket velkommen.
(foto:AMS)


Cathrine og Kristin Engemyr (fra venstre), Elisabeth Dobey og Liv Berit Heia Holm oppholdt seg på galleriet og spilte både pre- og postludiet under festgudstjenesten. (foto:AMS)


Prosjektkor kalte de seg, justøysangere som samlet seg for
anledningen og sang under festgudstjenesten. (foto:AMS)

             
             
90 gjester samlet seg til festmiddag med kalvesteik, ripssaft, bløtkake og kaffe på Brekkekjær pensjonat etter gudstjenesten. Innbydelse var gått ut til justøyfolk og de som har hatt tilknytning til kirken på annen måte. Blandt disse var Arild From, organist i Justøy kapell gjennom 20 år - fra 1954. From fortalte med mye humor fra den tiden det ikk evar noen lukrativ forretning å være organist - med 12 kroner pr. gudstjeneste, og så fattig var menigheten at han en gang ble bedt om å spille gratis.
-Jeg husker tilbake på tiden som organist i Justøy kapell med glede, avsluttet From.
             
 

Eldstemann i forsamlingen var snart 95 år gamle Trygve Nordstrand. kapellstyrets formann, Lars Bjørn Engemyr, takket Nordstrand for den store innsatsen han har gjort for kapellet, gjennom mer enn 30 år i menighetsarbeid og kapellstyre. Og Nordstrand kvitterte med å fortelle at han bare var ganske liten gutt da han insisterte på å få være med foreldrene til kirke. Det var en lang tur sammen med mor og far som var ferjemann og bodde i Sundet.
- Det jeg husker er at jeg syntes det var så høyt under taket i kapellet, og de fine kulørte vinduene ved alteret som jeg synets var så flotte. Men prost Kobro holdt lange taler. Minst en time, kunne Nordstrand huske, og det var noe i drøyeste laget for en liten gutt.

Men Nordstrand har aldri sluppet taket i kapellet. Han var søndagsskolelærer; han måtte tre til som pedell og vasket en gang ned hele kapellet alene, han trådte til som kirkesanger og klokker, og var i en årrekke prestens medhjelper.

- Om vinteren måtte vi fyre opp i den store ovnen, og brukte mange timer på å få det varmt. Det var voldsomt arbeid, mintes Nordstrand, som takket for at han fikk være tilstede ved jubileumsfesten.

Også Alfred Mæbø ble nevnt og takket for sin lange innsats som medlem av menighetsråd og kapellstyre, men Mæbø hadde måttet takke nei til invitasjonen på grunn av helseproblemer.

     
Det var ordfører og justøygutt Odd Steindal som var kveldens toastmaster. Han hilste fra kommunen og overrakte kapellstyrets formann en moderne kaffetrakter med tanke på at de gamle bedehuskjelenes tid kanskje var forbi. Og Lars Bjørn Engemyr kvitterte med å ønske forsamlinge velkommen til kirkekaffe.
     
Gave vanket det også fra Lilesand fellesråd, med leder Inger Kvestad som formann. Også hun berømmet justøyfolk for måten de tar vare på kapellet sitt på. Og Kvestad hadde med seg en sjekk på 500 kroner fra fellesrådet.
         
Flere av prestene hilste den jubilerende menigheten på Justøya og tidliger menighetsrådsformann Fritjof Bay Gundersen takket for maten og takket også trofaste og stødige Lars Bjørn Engemyr som vert for hans lange tjeneste i kapellstyret med fartstid på 25 år i styret, og 20 av disse som leder.
         
Biskop Skjevesland avsluttet jubileumsmiddagen og sa at det hadde vært en berikende kveld. Det var også han som innledet middagen med å si:
- Jeg er en hund etter slike jubileer fordi jeg kommer godt inn i lokalmiljøene vd slike festligheter, og likeledes kommer jeg rundt og får si noen takkens ord til de som bærer hverdagen. Justøy kapell er et klenodium som bæres frem fra generasjon til generasjon ved felles dragvilje i et lokalsamfunn. Jeg er dypt takknemlig, sa biskop Olav Skjevesland.
         

 

 
 
 
 
Kapellet var flott pyntet til jubileums-gudstjenesten (foto:AMS)
 
Trygve Nordstrand mottok hederlig omtale og blomster
for sin mangeårige innsats for kapellet (foto:AMS)
 
Prolog

Av Margaret Seterøy


I januar 1884 ble det tatt en bestemmelse
Om å reise et hus - hvor personlig forfremmelse
Av kristendommen skulle være det sentrale
Og hvor Lutherske trosbekjennere kunne tale


Senere på året sto huset ferdig
Og det var Justøens indvaanere verdig
Resultatet ble et bedehus, senere kapell
Et Gudshus som menigheten eier selv


Å eie et kapell krever god økonomi,
Det har stort sett gått bra, fordi
Menigheten ser sitt ansvar og støtter
Opp om tradisjoner som har dype røtter
Det være seg dugnad ute og inne
Her er det alltid en trofast gjeng å finne
Eller sommerbasaren hvor det alltid er rift
Om "årene" - inntekten går til kapellets drift


Ulike arrangement har foregått på denne grunn
Og intensjonen, den er sunn:
Vi skal samles om Guds ord, men heller ikke glemme
At både unge og eldre må føle seg hjemme


Mange har hatt sitt virke
Her i vår lille kirke
Foruten de lærde, proster og prester
Har mange gjester
Forkynt Guds Ord i Justøy kapell
På fine møter en tirsdags-kveld


Jeg savner bibeltimer og bønnesamling
Og tror det er tid for handling
En menighet kan lett bli preget av menneskelover
Derfor må vi våkne, alle vi som sover
Vi må bruke kapellet i glede og sorg
Ikke la det stå som en uinntagelig borg


La oss huske at vi er Guds menighet
Les Paulus' ord om tro, håp og kjærlighet
Det står skrevet at kjærligheten er størst
Apostelen Johannes skriver at
"Vi elsker fordi Han elsket oss først"


Måtte summen av dette,
idag når vi feirer Justøy kapell bli;
Jeg skal elske min neste som meg selv.

 

 

 

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002