Info om Kapellet

   


 

Justøy kapell eies og drives av øyas befolkning.

Der avholdes gudstjeneste den 2. søndag i hver måned, samt høytids-gudstjenester som jul, påske, pinse, 17. mai, konfirmasjon, bryllup, begravelse osv osv...

Søndagsskolen holder til i kapellet, og der avholdes møter.

 

Kapellet er det åndelige hjem for justøyfolk. Her møtes vi til oppbyggelse og felles samvær ved forskjellige anledninger opp gjennom livet. Ifølge kapellets statutter § 1 skal huset ”være et samlingssted for folk fra Justøy og omegn til personlig fremme av kristendommen og til samarbeid for de forskjellige misjoner til Guds rikes fremme”.

 
Første møte med kapellet er ved døpefonten. Her blir vi døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Ved 4-års alder får vi høytidelig innbydelse til å motta ”Barnas kirkebok”. Dermed er det gitt klarsignal til å begynne på søndagsskolen. Denne holdes i kapellet på formiddagen de fleste søndager som det ikke er gudstjenester. For tiden er det god oppslutning om søndags-skolen.
 
Justøyas konfirmanter har i et par tiår stått til konfirmasjon i kapellet. Ved flere anledninger når det har vært store konfirmantkull har også konfirmantundervisningen vært lagt hit.
         
  Mendelsohns og andre brudemarsjer har ofte lydt fra orgelet på galleriet. Mangt et ekteskap har vært innstiftet her, både av øyas urinnvånere og av andre med mer fjern tilknytning.
         
  Ved livets slutt anvendes også kapellet både ved begravelser til kirkegården like ved og ved bisettelser der det tas farvel med den døde ved kirkedøra.
         
  Innimellom disse høytidsstundene skjer det også annet i kapellet. Ryggraden av arrangementer er gudstjenestene søndag formiddag. Det skjer vanligvis 2. søndag hver måned med ekstra gudstjenester ved høytidene. Ellers holdes det basar, oppbyggelige møter og sang- og musikksamlinger.
         
  Siden kapellet er eid av oss justøyfolk har vi også et ansvar for å drive huset og holde det vedlike. Kapellstyret skal skjøtte dette, men resten av innbyggerne har et medansvar for å støtte opp om arbeidet, for eksempel ved å delta på den årlige dugnaden på våren og ved å støtte økonomisk ved eksempelvis givertjenesten eller annen innsats. De viktigste inntektskildene er utbytte fra sommerbasaren, ofringer og leieinntekter fra kommunen ved gudstjenester samt gaver ved begravelser og annet.
         
  Kapellet feiret sitt 100-års jubileum i 2002. Dette ble markert ved flere arrangementer. Hovedarrangementet var på selve jubileumsdagen, 15. august. Det var en jubileumsgudstjeneste om kvelden der biskopen velsignet oss med sitt nærvær. Andre innbudte gjester med tilknytning til kapellet var med og, selvfølgelig, øyas befolkning. Umiddelbart etterpå var det en tilstelning på Brekkekjær Pensjonat. Kvelden var ytterst vellykket.
         
  Alle er hjertelig velkommen i kapellet ved alle anledninger. Hvis noen har spørsmål i tilknytning til kapellet og virksomheten her kan dere gjerne henvende dere til noen fra styret.

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002